Spoštovane krajanke in krajani KS Lokev

Minilo je več kot leto dni  od Zbora krajanov, na katerem so bile zarisane smernice delovanja Sveta KS Lokev. Na poziv nezadovoljnih krajanov centra vasi Lokev, kjer zaradi preobremenitve električnega omrežja prihaja do občasnih motenj v gospodinjstvih   je bila na Zboru krajanov s strani direktorja Elektro Primorska DE Sežana g. Cerkvenika podana obljuba, da bo nova transformatorska postaja zgrajena do naslednjega vaškega praznika. Ker obljuba ni bila izpolnjena smo v KS Lokev na sedež družbe Elektro Primorska DE Sežana poslali dopis z omenjeno problematiko. Zaradi velikega povpraševanja s strani zainteresiranih krajanov naše KS vam odgovor Elektro Primorske v zvezi z izgradnjo nove TP v celoti objavljamo.

Zadeva: Izgradnja nove transformatorske postaje v centru Lokve

Po pridobitvi vseh projektnih pogojev je bilo ugotovljeno, da nov kablovod za potrebe nove TP poteka po aglomeracijskem območju, kar pomen, da je v trasi kablovoda predvidena nova fekalna kanalizacija ter tudi, da se gradnja brez rekonstrukcije (nezadostni medsebojni odmiki) vodovoda ne more pričeti. Poleg tega so s strani Direkcija RS za ceste opozorili, da je potrebno v tej fazi izgradnje kablovoda zgraditi tudi ostalo infrastrukturo (vodovod, fekalna kanalizacija,…) saj bo kasneje težje pridobiti soglasje k gradnji.

Zaradi teh dejstev je Elektro Primorska organizirala sestanek vseh udeležencev ter se z Občino Sežana dogovorila, da se bo v Lokvi istočasno z kablovodom gradila tudi druga javna infrastruktura. Dogovorili smo se, da Elektro Primorska izdela projektno dokumentacijo za elektro del, za preostali del (vodovod, fekalije, meteorna, cesta) projektne dokumentacije poskrbi Občina Sežana.

Pred dokončno izdelavo projektne dokumentacije za kablovod in TP se je bilo potrebno uskladiti z načrtovalci vodovoda, fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije ter izdelati elaborat voziščne konstrukcije katerega je potrebno s strani Direkcije RS za ceste dodatno recenzirati.

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljena za nezahtevne objekte je po vsem tem dokončana in trenutno smo v fazi pridobivanja mnenj na projekt.

Zaradi vsega tega se je pridobivanje vse potrebne dokumentacije precej zavleklo in ni bilo odvisno samo od nas. Kot rečeno po pridobitvi vseh mnenj bo oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Kdaj bo to izdano je pa odvisno od Upravne enote Sežana.

Z izgradnjo bomo pričeli takoj po pridobitvi GD. Takrat se bo morala vključiti tudi ostala infrastruktura, ki jo pripravlja Občina Sežana.

Sežana, 21.12.2020                                                                                                                                                                                 Direktor DE Sežana:

Žarko Cerkvenik, dipl.inž.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja