Spoštovani

Samo tri mesece je preteklo od dane obljube na zboru krajanov, da bomo v program dela za leto 2023 uvrstili ureditev dveh makadamskih poti. Za letošnje leto je bilo v planu urediti cesto na  Lenišče, ki je povezana z naravnim izvirom Vroče, ter ureditev  skoraj pol  drugi kilometer dolge trase proti magistralki v smeri vasi Dane pri Divači. Danes lahko z veseljem potrdimo, da sta oba projekta pod streho.  Za ureditev strmega dela makadamske poti proti zgornjemu kalu nad vasjo Prelože je izvajalec del izbral  obstoječi (z zemljo pomešani)  tolčenec, ki ga je pred tem mehansko obdelal  in nato traso ustrezno utrdil. Poleg tega so bili prav zaradi bojazni, da bi se v dolino ob večjih nalivih izlila večja količina materjala  izkopani dodatni protipoplavni jarki. Pri ureditvi daljšega odseka pa smo zaradi same strukture tal uporabili bolj suh tolčenec. V projektu je poleg naše KS sodelovala tudi KS Divača  tako, da je skupna trasa makadamske poti dolga približno 2500 m.  Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem krajankam in krajanom, ki mejijo na traso obeh odsekov za dovoljenje za posek vejevja.  Prav tako se zahvaljujemo Zavodu za gozdove Sežana za izdana soglasja in družbi 2 TDK za donacijo tolčenca, ter seveda prijateljski KS Divača za sodelovanje v projektu.  Za konec prispevka vam zaupamo podatek, da je velika večina posekanega vejevja  odpeljana na kres pred gasilskim domom, kar z drugimi besedami pomeni, da je bil projekt kar dvakrat koristen.

Lep pozdrav

Predsednik KS Lokev

Robert Müllner

 

SREČANJE PREDSTAVNIKOV KS LOKEV IN KS DIVAČA NA OTVORITVI MAKADAMSKE CESTE

Share and Enjoy !

0Shares
0 0