Naziv participativnega proračuna #KejDBoPrNs?

KAJ JE PARTICIPATIVNI PRORAČUN

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujete prebivalke in prebivalci občine. Sami lahko določite, katere investicije so v skupnosti potrebne in kako želite prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v naši občini.

      RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA V PRORAČUNU

V proračunu Občine Sežana za leti 2025 in 2026 bo za participativni proračun skupaj namenjenih 260.000,00 EUR. Sredstva iz participativnega proračuna bodo razdeljena med posamezna območja – krajevne skupnosti.

KDO LAHKO SODELUJE

Sodeluje lahko vsaka prebivalka in prebivalec s stalnim prebivališčem v občini Sežana, ki je dopolnil/a 15 let.

KAKO LAHKO SODELUJETE

Sodelujete lahko bodisi kot PREDLAGATELJ bodisi kot GLASOVALEC ali pa v obeh vlogah. Kot predlagatelj svoj projektni predlog oddate na predvidenem obrazcu (na spletu, po elektronski, navadni pošti ali osebno). Če pa želite za določen predlog zgolj glasovati, svoj glas oddate na spletu ali z glasovnicami po elektronski, navadni pošti ali osebno na sedežu Občine Sežana.

Sodeluje lahko vsaka prebivalka ali vsak prebivalec s stalnim prebivališčem v Občini Sežana, ki je dopolnil/-a 15 let.

POSTOPEK IZVEDBE

Projekt participativnega proračuna bo izveden v štirih fazah. Prve tri faze predstavljajo postopek posvetovanja z občani, četrta faza pa je izvedba izbranih projektov. Prve tri faze bodo izvedene do konca letošnjega leta, faza izvedbe projektov pa bo potekala v letih 2025 in 2026.

  1. faza:»PREDLAGAJ«

Zbiranje predlogov in javna razprava od 10. junija do 10. julija 2024.

  1. faza:»OBRAVNAVA PREDLOGOV«

Preverjanje predlogov in bo potekala od 11. julija do 31. avgusta 2024. 

  1. faza:»GLASUJ«

Odločanje oziroma glasovanje od 9. septembra do 23. septembra 2024.

  1. faza:»SPREMLJAJ«

Izvedba, ki obsega proračunski leti 2025 in 2026. 

ODDAJA PREDLOGOV/GLASOVANJE

Javni poziv za oddajo projektnih predlogov – participativni proračun 2025-2026

Participativni proračun – zgibanka z obrazcem

Share and Enjoy !

0Shares
0 0