Minilo je kar nekaj časa, od kar so se gradbeni stroji umaknili iz gradbišča novega krožišča v vasi Lokev. Izdelava novih pločnikov z vsemi  dodatnimi deli je med krajankami in krajani naše skupnosti povzročila kar nekaj nejevolje in predvsem dvom ali je investicija sploh potrebna. Verjetno se prav vsi dobro spomnimo, kakšne so bile reakcije ob sečnji starih obcestnih dreves. Spomin na dolgotrajno zaporo ceste, jutranje kolone  in semaforje je še vedno živ. Na srečo so dela na gradbišču končana, kar pa ne pomeni, da je projekt v celoti končan. Potrebno bo dokončati oba kraka pločnikov do prvih hiš in narediti nekaj malih korekcij pri vhodu na pokopališče. Vsekakor pa smo v naši skupnosti zelo zadovoljni z dejstvom,  da so manjkajoča drevesa nadomeščena z novimi.

V KS Lokev smo že od same idejne zasnove krožišča imeli v mislih urediti prostor znotraj rotonde. V vmesnem času je bila s strani največje lokalne  mesno predelovalne družbe podana pobuda, da se prostor izkoristi kot nekakšno predstavitveno okno lokalnih značilnosti, kar so nekateri krajani razumeli tudi kot komercialni interes družbe, ki je to predlagala. V osnovi ideja ni bila slaba, je pa prevladalo mnenje krajanov in krajank, da KS Lokev ne potrebuje tovrstne publicitete, ki bi bila ( seveda, če jo tako razumeš ) namenjena promociji izdelkov peščice  lokalnih poslovnih subjektov, zato smo se zavestno odločili investirati nekaj lastnih sredstev v naravno različico ureditve notranjosti krožišča.  Na sredini prečno prerezan kraški kamen, enostaven dvojni  napis Lokev izdelan iz jekla korten, okoli kamna nasut tolčenec z  vsajenim nizko raslim   grmičevjem.   Sicer pa se je vse skupaj  začelo z dnem, ko so delavci družbe 2 TDK na njihovi deponiji blizu starega železniškega tira odložili nekaj monolitnih kamnov, ki so bili prepeljani iz globin gradbišča novega železniškega tunela. V KS Lokev smo začutili priložnost in stopili v kontakt z vodstvom družbe 2 TDK. V duhu medsebojnega sodelovanja smo od družbe  2TDK dobili donacijo v obliki  kamnitih orjakov, za kar se jim ob tej priložnosti  iskreno zahvaljujemo. Pred začetkom ureditve krožišča  smo od družbe DRSI potrebovali ustrezna dovoljenja, za kar je poskrbela  občina Sežana.

Datum 05. 07. 2024  bo v zgodovini naše skupnosti zapisan kot datum postavitve tega obeležja v centru  rotonde, ki se nahaja v bližini  vaškega pokopališča. Z ureditvijo krožišča smo se tudi v KS Lokev pridružilo skupini krajev, ki takšna obeležja že imajo in jih s pridom koristijo kot dodatno prepoznavno točko domačega kraja. Ne smemo namreč pozabiti, da je geografska pozicija KS Lokev na izredno pomembnem mestu saj se nahaja med Kobilarno Lipica, jamo Vilenica  in Škocjanskimi jamami,  ter Trstom. Takšno priložnost smo enostavno morali izkoristiti.

 

Reportažo zapisal: Robert Müllner

Foto: Viber

Share and Enjoy !

0Shares
0 0