Od petka 24.09.2021, pa do nedelje, 26.09.2021 je potekal v KS Lokev praznik, ki ga domačini praznujejo v čast Svetega Mihaela, zavetnika lokavske cerkve. Že v petek je bila organizirana slavnostna seja z podelitvijo plaket za leto 2021. Letošnja nagrajenca sta bila Srečko Rože iz vojaškega muzeja Tabor Lokev in domače PGD Lokev. Program svečane seje je bil obogaten z nastopom mladega pianista Izaka Bana.

Sobota je bila v znamenju športa in otvoritve novega športnega parka Galeb Lokev. Na otvoritvi je bil prisoten župan občine Sežana David Škabar, ki je v svojem govoru naredil povzetek opravljenega dela iz preteklega obdobja in naštel nekaj ključnih infrastrukturnih projektov, ki naj bi se zaćeli v prihodnjem letu. Pri tem je pozdravil odločitev KS Lokev, da je svoja sredstva investirala v sanacijo športnega objekta. Podpredsednik Sveta KS Lokev Robert Müllner je poudaril, da je bila nova športna pridobitev nujno potrebna, saj je bilo staro igrišče tako s samim izgledom, kot neuporabnostjo prava sramota za lokalno skupnost. Z umestitvijo nove športne infrastrukture se na področju KS Lokev odpira možnost tako imenovanega športnega turizma, ki bi lahko ob sodelovanju z lokalnimi ponudniki storitev zaživela že v naslednjem letu.

Predsednik Leo Ban se je ob tej priložnosti zahvalil županu za podporo projektu. Zahvalil se je tudi domačinom, ki so prispevali manjkajoča sredstva za dokončanje projekta. Slavnostni trak sta skupaj z županom prerezala Franc Čok in Ivan Mljač, domačina in ustanovitelja nogometnega društva Galeb Lokev, ki je prenehal z delovanjem v drugi polovici 70-ih let prejšnjega tisočletja. Igralne površine je najprej preizkušala mladina, ki se je pomerili v igri med dvema ognjema in badbintonu, ter namiznem tenisu, v popoldanskih urah pa je bil organiziran nogometni turnir. Na balinarskem igrišču poleg gasilskega doma so balinarji iz klub Tabor Lokev organizirali balinarski turnir.

Dopoldanski program je bil obogaten z prihodom osebja zdravstvenega doma v Sežani, ki je mimoidočim na praktičnih primerih pokazalo, kako se pravilno izvaja umivanje rok, neguje zobna higiena in še veliko ostalega. V organizaciji občine Sežana je bilo organizirano prostovoljno cepljenje krajanov.

Nedelja 26.09.2021 je pripadla sveti maši, ki je potekala v cerkvi našega zavetnika Svetega Mihaela, sledil je kratek kulturni vložek vrhunskih harmonikarjev iz sosednjega zamejstva. Zakonca Irena in Srečko Rože sta pripravila otvoritev razstave na temo lokavskih župnikov skozi čas in za konec prav tako v organizaciji Srečka Rožeta še otvoritev restavriranega spomenika narodnega buditelja Virgilija Ščeka.

Ob tej priložnosti je bil iz rok predsednika Lea Bana in restavratorja Srečka Rožeta iz vojaškega muzeja Tabor Lokev položen venec.

Za konec pa še ena vesela novica in sicer, da je pred časom uničena javna osvetljava spominskega parka ponovno v funkciji. Kupljene so nove svetilke, popravljena je tudi uničena napeljava.

Svečana podelitev plaket  KS Lokev za leto 2021 -povzetek govora predsednika Sveta KS Lokev Lea Bana

Spoštovani nagrajenci, dragi gosti,  članice in člani  Sveta KS Lokev. Dovolite mi, da vam  ob tej priložnosti, na svečani seji Sveta KS Lokev izrečem en lep prisrčen pozdrav. Kot vam je poznano  je v KS Lokev zadnji vikend v mesecu septembru  vedno namenjen  praznovanju Opasila, vaškega praznika poimenovanega  po svetem Mihaelu, zavetniku Lokavske cerkve.  Na žalost bo tudi letošnje praznovanje zaradi pojava covid 19 močno okrnjeno pa vendar se nam je zdelo prav, da kljub zaostreni epidemiološki sliki v državi podelimo svečane plakete tistim posameznikom in društvom, ki so se v preteklem obdobju izkazali na različnih področjih  in so  s svojim delom pripomogli  k prepoznavnosti in razvoju domačega kraja. 

Še pred svečano podelitvijo plaket pa bi izkoristil vašo prisotnost, da vam v nekaj stavkih predstavim delo, ki smo ga v skoraj treh letih mandata 2018-2022 opravili v  KS Lokev. Svet KS Lokev trenutno sestavlja šest članov in članic. Že na samem začetku mandata je bilo dogovorjeno, da bodo smernice za delovanje  Sveta KS Lokev sklepi, oziroma pobude krajanov sprejete na  Zboru krajanov, ki je potekal v mesecu novembru 2019.  Na tak način smo hoteli ohraniti direkten kontakt z krajani in pri tem upoštevati njihove želje. Večina pobud iz Zbora krajanov je že v tem trenutku realiziranih, nekaj pa jih zaradi birokratskih ovir in samovolje posameznikov na žalost ne bo mogoče narediti. Projekte, ki so nastali na pobudo  krajanov realiziramo s pomočjo lastnih finančnih sredstev, ki nam jih namenja občina Sežana.

Med večje projekte, ki so bili financirani iz lastnih sredstev lahko prištejemo ureditev novih prostorov Sveta KS Lokev, ureditev zastarele sanitarne opreme v kulturnem domu, ureditev prostorov v prvem nadstropju kulturnega doma, nakup dveh defibliratorjev, postavitev večjega števila ulični svetilk javne razsvetljave na mestih, kjer je bila vidljivost slabša, ureditev  prenovljenega športnega parka Galeb Lokev, postavitev nove sodobne avtobusne postaje v spodnji vasi, razširitev ceste pri novi avtobusni postaji. Za potrebe KS Lokev je bil izveden nakup kompleta zvočnikov in mešalne mize,  nove pisarniške opreme sejne sobe, izdelan je bil nov požarni red kulturnega doma, v sodelovanju z PGD Lokev in  občino Sežana smo sofinancirali projekt postavitve rampe pri gasilskem domu. V našem mandatu je bila vzpostavljena Zelena straža, ki skrbi, da so parki in zelene površine v okolici kalov pokošene in urejene, iz našega proračuna smo financirali dodatno asfaltiranje  pri novih pločnikih. Zelo smo ponosni na našo spletno in  facebook stran, saj smo najverjetneje edina krajevna skupnost  v občini Sežana, ki svoje aktivnosti, prispevke, pogovore z domačini, ter zapisnike sej   objavlja javno. Od javnih prireditev pri katerih smo sodelovali bi izpostavili  Opasilo 2019, ki je preseglo vsa pričakovanja, aktivno smo sodelovali z podružnično šolo in vrtcem Lokev, PGD Lokev, MPZ Tabor Lokev in ostalimi društvi in posamezniki, organizirali otroške delavnice, kot soorganizatorji bili prisotni na več kot 25 prireditvah. V mesecu decembru poskrbimo, da sta vasi Lokev in Prelože praznično osvetljene in okrašene. V poročilu je potrebno omeniti tudi to, da so v tem mandatu dodeljena sredstva krajevnim skupnostim občine Sežana  cca. 40 % manjša.

In tudi danes ne-bi organizirali svečane seje Sveta KS Lokev, če ne-bi leta 2019 sprejeli odločitev o podeljevanju plaket za zaslužne krajane in krajanke,  ter društva, ki so v preteklosti naredili kaj dobrega za skupnost.  Na podlagi tega je bila na zadnji seji Sveta KS Lokev sprejeta odločitev, da prejmeta svečano plaketo KS Lokev za leto 2021 g. Srečko Rože in PGD Lokev.

Predstavitev nagrajenega društva – PGD Lokev

Prostovoljno gasilsko društvo Lokev je eno od štirih gasilskih društev v Občini Sežana, ki je organizacijsko vključeno v Kraško gasilsko zvezo. V skladu s sklenjeno pogodbo o opravljanju javne gasilske službe z Občino Sežana društvo opravlja naloge zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Društvo pokriva območje Krajevne skupnosti Lokev, z vasema Lokev in Prelože ter skupno površino območja 1.839 ha in 809 prebivalci na tem območju. Društvo je nepogrešljiv člen steber sistema varstva pred naravnimi in drugim nesrečami, kar dokazujemo že vrsto let z našim aktivnim ter strokovnim delom, tako na intervencijah, kot tudi pri preventivi ter vzgoji mladih.

Začetki gasilstva v vasi Lokev segajo v leto 1890, ko je tedanja oblast ustanovila požarno obrambo, katere naloga je bila pri nevarnosti ognja varovati posest in življenje prebivalcev. Po prvi svetovni vojni in določitvi rapalske meje (mejna črta Triglav-Reka) je ozemlje na zahodni strani meje pripadlo italijanski oblast, ki je ohromila oziroma prepovedala delovanje slovenskih društev. To je takrat začutilo tudi gasilstvo na primorskem in v vasi Lokev. Zato je bilo potrebno po drugi svetovni vojni začeti znova in društvo je ponovno začelo aktivno delovati leta 1948. Aprila 1958 je bila izdelana nova razdelitev območij gasilskih društev. PGD Lokev je zajemalo vasi Lokev, Prelože, Kačice, Pared in Rodik. Sledil je ponoven padec aktivnosti društva, vendar je bil le-ta kratek, saj so že decembra leta 1982 tedanja lokalna skupnost in posamezni aktivisti ponovno obudili društvo in ga tudi statusno pravno vpisali kot Prostovoljno gasilsko društvo Lokev. Sledil je vzpon na vseh področjih, od večanja članstva, do aktivnostih na požarih in tekmovanjih, to pa predvsem zaradi zagnanosti tedanjih predsednikov in poveljnikov ter mlajše generacije članov društva. V zadnjem desetletju pa društvo beleži velik napredek, saj je društvo pridobilo nov gasilski dom, posodobilo vozni park in tehniko, se kadrovsko okrepilo in poskrbelo za pridobivanje novega članstva in vzgoje mladih, kar lahko opazite ob vsakokratnem obisku našega društva.

V letu 2020 je društvo praznovalo 20 obletnice postavitve temeljnega kamna  novega gasilskega doma v Lokvi in 15 obletnico otvoritve novega gasilskega doma. Pred 20 leti so se na območju kala Pasica, začela prva gradbena dela. Za izvedbo projekta je bilo po besedah pobudnikov izgradnje potrebno veliko truda. Takratno občinsko vodstvo je prisluhnilo  predlogu stroke, da je na tako velikem področju potrebno zgraditi večji gasilski center, ki ga je od samega začetka predlagala lokalna skupnost in predvsem tedanje vodstvo PGD Lokev, ter podprla izgradnjo novega gasilskega doma. V nekaj letih je bil zgrajen moderen objekt,  s katerim danes več kot vzorno upravlja domače prostovoljno gasilsko društvo. 20 let od postavitve temeljnega kamna lahko ugotovimo, da je objekt vzorno vzdrževan in se neprestano dopolnjuje, za kar so v prvi vrsti zaslužni gasilci.  

Predsednik društva Simon Fonda se je zahvalil občini Sežana in KS Lokev za pomoč pri namestitvi avtomatske rampe in ureditvi interventnih poti, ter parkirnih boksov v okolici gasilskega doma, ki bodo v prihodnosti povečali varnost  obiskovalcev na tem območju.  Za celostno predstavitev so  gasilci PGD Lokev prav za to priložnost izdelali zanimiv zračni posnetek okolice gasilskega doma v Lokvi. 

Predstavitev nagrajenca – Srečko Rože

Predstavitev letošnjega nagrajenca bomo začeli z anekdoto iz njegovega življenja.  Srečko je bil rojen leta 1966 v vasi Kreplje pri Dutovljah. Ko je bil star štiri leta in pol  je  z dedom Viktorjem nesel smeti na vaško smetišče in videl na kraškemu zidu nekaj svetlečega. Predmet je prijel v roke in vprašal deda, kaj to je. Povedal mu je, da je to italijanska aluminijasta čutarica iz prve svetovne vojne, ki so jo uporabljali italijanski vojaki na Sabotinu in Sv. Gori, kjer je bil tudi on vojak avstro-ogrske armade. Ko je prišel domov, ga je vprašal oče Albin, kaj drži v rokah. Povedal mu je, da je to nemška čutarica iz druge svetovne vojne. Čez dva dni pa je prišel na obisk sosed Zoro in povedal, da je to angleška čutarica. Ker ni verjel nobenemu, je vzel berilo starejšega brata ter se naučil brati in pisati. In tako se začela neverjetna zgodba enega največjih privatnih zbirateljev vojaških  eksponatov daleč na okoli.

Pri sedemnajstih letih in pol so mu miličniki zaplenili zbirko.  Ostali so mu le trije eksponati, ki jih je posodil na razstavo in jih miličniki niso dobili. Leta 1985 je  končal srednjo kovinarsko šolo v Sežani in bil poslan v šolo rezervnih častnikov pehote v Bilećo. Novembra leta 1986 jo je zaključil. Po vrnitvi domov  je do leta 1991 zbiral na pol ilegalno. Svojo prvo razstavo  je odprl leta 1987 v vaškem domu v Dolu pri Vogljah. Naslednjo razstavo pa leta 1988 v Dutovljah in v sežanski stari šoli. Leta 1989 je bil vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov. Leta 1991  se je poročil z ženo Ireno iz vasi Prelože pri Lokvi. Novembra 1993 je od občine  dobil stolp Tabor v Lokvi v upravljanje in v sodelovanju z njo odprl Vojaški muzej Tabor Lokev.  Leta 1995 je  dobil visoko odlikovanje NATO pakta, sledila so še druga priznanja, kot na primer  tri priznanja francoske legije tujcev, italijanske brigade Sassari, Rusije, ZZB NOV Slovenije, ZVVS Slovenije, ZSČ Slovenije, plaketo in priznanje Občine Sežana in odlikovanje civilne zaščite Slovenije. Z ženo sta bila leta 1999 častna gosta Kraljeve hiše v Londonu. V letu 2021 je postal časni občan občine Sežana.

Srečko Rože že skoraj 30 let upravlja Vojaški muzej Tabor v obrambnem stolpu v središču Lokve. Poleg prizadevanja za širitev in ohranjanje zbirke v Lokvi pomaga tudi drugim muzejem, zbirateljem in razstavljavcem doma in v tujini. Sodeloval je pri nastajanju Muzeja lipicanca Lipikum, neprecenljivo je njegovo sodelovanje z Goriškim muzejem, predmete posoja za občasne razstave, mlade pa motivira za ohranjanje zgodovinske dediščine. Je tudi izredno zavzet restavrator, ki svoje delo opravlja z veliko mero profesionalnosti. Srečku Rožetu poseben izziv predstavlja obnova pomembnih pomnikov zgodovine. V prepričanju, da je dediščina vrednota celotne skupnosti, je med drugim v Lokvi obnovil spomenik padlim borcem NOB in žrtvam nacifašističnega terorja ter opremo župnijske cerkve sv. Mihael, ter spomenik narodnega buditelja Virgilija Ščeka.

Je velik poznavalec zgodovine domačega kraja ter okolice in je eden redkih posameznikov in  zgodovino ne ločuje po barvah,  ampak po zgodovinskih dejstvih, ki jih tako uspešno raziskuje. V tako močno razdeljeni družbi, kot je naša  je eden redkih krajanov, ki brez zadrege in s ponosom sodeluje tako v lokalnem Društvu za ohranjevanje vrednot NOB, kot tudi v  Pastoralnem svetu v sosednji cerkvi svetega Mihaela.  Treba je povedati, da za vojaški stolp v Lokvi skrbi vzorno in mogoče nebi bil odveč razmislek, da mu občina Sežana v sodelovanju z KS Lokev priskrbi dodatne kapacitete za razstavljanje njegove neprecenljive zbirke. 

In prav zato KS Lokev podeljuje  Srečku Rožetu za posebne zasluge pri ohranjanju kulturne in etnološke dediščine plaketo KS Lokev za leto 2021.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja