Dne 21.4.2023 je bil v Uradnem listu št. 46/2023 objavljen Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v občini Sežana za leto 2023.

Razpisno dokumentacijo zainteresirani lahko dvignejo v sprejemni pisarni (pisarna št. 1) Občine Sežana, Partizanska c. 4 in na Kmetijski svetovalni službi, Sejmiška 1a, Sežana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Sežana: www.sezana.si, rubrika razpisi https://www.sezana.si/objava/758077.

Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na Občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska c. 4, kontaktna oseba je Janja Kristančič, pisarna 67, na tel. št. 05/731 01 20.

Rok za oddajo prijav je do vključno 12.5.2023.  

obvestilo za KS 2023

Share and Enjoy !

0Shares
0 0