Minilo je kar nekaj let, od kar je skupina krajanov »Dulnje vasi« prišla z idejo, da se na občinski parceli v bližini pršutarne uredi dodatno avtobusno postajališče. Potreba po dodatni avtobusni postojanki je bila velika, saj se je večje število osnovnošolskih in srednješolskih otrok spodnje vasi vozilo z avtobusom v šolo v Sežano.
Do tedaj je  imela KS Lokev le eno postajališče in sicer v samem centru vasi. Polemika o tem ali je predlagana lokacija resnično primerna za obračanje največjih šolskih avtobusov se je vlekla kar nekaj časa. Na pobudo Sveta KS Lokev in razumevanjem občine Sežana, da je projekt primeren  se je naposled le nekaj premaknilo, odgovorni so potrdili vsa potrebna dovoljenja, narisale so se potrebne cestne oznake, postajališče je bilo uvrščeno v vozni red in prvi avtobusi so začeli z prevozom lokavske mladine v javne zavode občine Sežana. Veselje domačinov, ki so svoj prosti čas in energijo porabili za projekt novega postajališča je bilo neizmerno. Manjkala je samo tista jagoda na torti, da se lokacija primerno sanira in naroči ustrezna avtobusna nadstrešnica.  S strani stare vodstvene strukture občine Sežana so bile dane določene obljube, ki pa so se tudi zaradi težav z lastninsko pravico parcele, ki je mejila na javno dobro, predvsem pa zaradi  konca mandatnega obdobja takratne vodstvene strukture zelo hitro ohladila. Sledila je menjava župana in poznane težave s krčenjem proračuna, kar je projekt za eno leto postavilo na čakanje.
Nova sestava Sveta KS Lokev se je odločila, da bo pri izvajanju lastnih  investicij najprej upoštevala voljo krajanov KS Lokev. Na zboru krajanov, ki je potekal v decembru 2019 je bila sprejeta odločitev, da se projekt izgradnje dveh novih postajališč ( drugi projekt se nanaša na avtobusno obračališče v Preložah)  uvrsti med  prioritetne projekte KS Lokev.  Že v letu 2019 smo na pobudo staršev otrok z prevoznikom dosegli pomemben dogovor za spremembo voznega reda, ki je bil za otroke spodnje vasi bolj prijazen. V okolici  trase avtobusnega postajališča smo iz lastnih sredstev najprej namestili dodatne  manjkajoče  javne svetilke, ter tako osvetlili nekaj najbolj problematičnih točk.  Sledilo je  dolgotrajno  dopisovanje z občino Sežana o pomembnosti tega projekta. Naš trud se je z terenskim ogledom parcele  višje svetovalke občine Sežana (koordinatorke KS občine Sežana) ga. Mateje Grzetič Žerjal in soglasjem župana občine Sežana Davida Škabarja  končno poplačal, za kar se jima v imenu KS Lokev  še enkrat iskreno zahvaljujemo.
Projekt smo na svojo pobudo in tudi z priporočilom prevoznika Nomago dopolnili   z razširitvijo in preplastitvijo nevarnega ovinka, ter nadgradili s sanacijo javne parcele na kateri stoji sedaj nova,  moderna avtobusna nadstrešnica. Nadstrešnica je opremljena z velikim oglasnim panojem, ki bo služil kot oglasna deska KS Lokev za območje celotne spodnje vasi Lokev.
Pri pripravi in ureditvi parcele so poleg izbranega izvajalca  gradbenih del prostovoljno sodelovali domačini, zato je prav, da se jim za konec  reportaže na kratko  zahvalimo.  Krajan Bojan Prodan  je  s pomočjo  otrok poskrbel, da se je  zarasla parcela očistila.  Pohvaliti moramo tudi vzorno  sodelovanje pri dajanju potrebnih soglasij obeh lastnikov mejnih parcel , g. Igorja Bana in ga. Lidijo Jovanović.
V upanju, da se bo tudi na avtobusnem obračališču v Preložah, kjer je predvidena postavitev nove avtobusne nadstrešnice  dogovor med lastnikom parcele in občino Sežana   kmalu zaključil  vas prav lepo pozdravljam.
 
Prispevek zapisal: Robert Müllner

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja