Prostovoljno gasilsko društvo Lokev je eno od štirih gasilskih društev v Občini Sežana, ki je organizacijsko vključeno v Kraško gasilsko zvezo. V skladu s sklenjeno pogodbo o opravljanju javne gasilske službe z Občino Sežana društvo opravlja naloge zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.Društvo pokriva območje Krajevne skupnosti Lokev, z vasema Lokev in Prelože ter skupno površino območja 1.839 ha in 809 prebivalci na tem območju. Društvo je nepogrešljiv člen steber sistema varstva pred naravnimi in drugim nesrečami, kar dokazujemo že vrsto let z našim aktivnim ter strokovnim delom, tako na intervencijah, kot tudi pri preventivi ter vzgoji mladih.

Zgodovina društva

Začetki gasilstva v vasi Lokev segajo v leto 1890, ko je tedanja oblast ustanovila požarno obrambo, katere naloga je bila pri nevarnosti ognja varovati posest in življenje prebivalcev. Po prvi svetovni vojni in določitvi rapalske meje (mejna črta Triglav-Reka) je ozemlje na zahodni strani meje pripadlo italijanski oblast, ki je ohromila oziroma prepovedala delovanje slovenskih društev. To je takrat začutilo tudi gasilstvo na primorskem in v vasi Lokev. Zato je bilo potrebno po drugi svetovni vojni začeti znova in društvo je ponovno začelo aktivno delovati leta 1948. Aprila 1958 je bila izdelana nova razdelitev območij gasilskih društev. PGD Lokev je zajemalo vasi Lokev, Prelože, Kačice, Pared in Rodik.

Sledil je ponoven padec aktivnosti društva, vendar je bil le-ta kratek, saj so že decembra leta 1982 tedanja lokalna skupnost in posamezni aktivisti ponovno obudili društvo in ga tudi statusno pravno vpisali kot Prostovoljno gasilsko društvo Lokev. Sledil je vzpon na vseh področjih, od večanja članstva, do aktivnostih na požarih in tekmovanjih, to pa predvsem zaradi zagnanosti tedanjih predsednikov in poveljnikov ter mlajše generacije članov društva.

V zadnjem desetletju pa društvo beleži velik napredek, saj je društvo pridobilo nov gasilski dom, posodobilo vozni park in tehniko, se kadrovsko okrepilo in poskrbelo za pridobivanje novega članstva in vzgoje mladih, kar lahko opazite ob vsakokratnem obisku našega društva.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja